0

موسسه خیریه مهر تلاشی است برای پایداری، امید و زایش عشق...
مکانی است برای محبت و خیرخواهی به همنوعان...
محلی برای زندگی کردن نه زنده ماندن...

                                                                                         درباره ما

واحدهای سازمانی موسسه:

 واحد آموزش

در واحد آموزش به مددجویان تحت پوشش آموزش های مختلف با توجه به نیازهای این افراد داده می شود:

کلاس های درسی
(ریاضی، علوم، فیزیک و...)
کلاس های ورزشی
(شنا، شطرنج، فوتبال و...)
کلاس های مربوط به افزایش
مهارت های زندگی و خلاقیت
کلاس نقاشی
کلاس زبان
کلاس موسیقی

    تدریس مهربانی

    شما هم میتوانید در طرح خیرخواهانه آموزش ما سهیم باشید و بخشی از کار را بر عهده گرفته و توانایی های خود را به طور رایگان در اختیار نیازمندان قرار دهید.
    در صورت تمایل به همیاری لطفا با ما تماس بگیرید.

 واحد کار آفرینی
در این بخش تلاش می شود تا مددجویان به تناسب علایق و توانمندی های خود، در مراکز مختلف مشغول به فعالیت شوند.  

 واحد مددکاری (مددجویان)

مددكاری اجتماعی يک خدمت حرفه ای است که با بهره گيری از توان علمی - حرفه ای خويش سعی دارد تا انسان ها نسبت به موقعيت و شرايط خود بينش روشنی پيدا كنند؛ ابتدا آن را به عنوان يك واقعيت بپذيرند و سپس برای تغيير آن تلاش كنند. در واقع مددكار اجتماعی به افراد، گروه ها و جوامع كمک می كند تا بهترين راه را برای پيشرفت رضايت بخش خويش بدست آورند. واحد مددکاری از فعال ترین و مهم ترین واحد های موسسه خیریه مهر می باشد. هرگونه ارتباط خانواده ها با خیریه از طریق این واحد انجام می گیرد. در این موسسه، واحد مددکاری توسط کادر اداری مجرب اداره می شود. 

تحقیقات در واحد مددکاری

این کار بر دو قسم است:
1) تحقیقات برای تحت پوشش قرار گرفتن خانواده معرفی شده.
2) تحقیقات مجدد برای آگاهی از ادامه نیاز و تأثیر خدمات موسسه بر خانواده ها.
برای آنکه خانواده ای تحت پوشش خیریه قرار گیرد ضروری است نیازمندی او و همچنین نوع نیاز او با آگاهی لازم، راستی آزمایی شود. از این رو خیریه بر انجام تحقیقات مطمئن و حرفه ای پافشاری می کند.

مرحله اول   معرفی خانواده نیازمند

معرفی خانواده های نیازمند از سوی معرف، مدارس و مساجد و یا مراجعه افراد نیازمند به خیریه. این مرحله شناختی اجمالی برای بخش مددکاری حاصل می کند . 

مرحله دوم  مصاحبه و مشاوره داخلی

مصاحبه و مشاوره داخلی توسط مددکار مستقر در خیریه. در واقع این مصاحبه شروع کار حرفه ای تحقیق است. 

مرحله سوم   تحقیقات بیرونی

این تحقیقات حداقل پس از یک هفته، و به صورت محیطی انجام می شود. در این مرحله تیمی از مددکاران حرفه ای به منزل مددجو مراجعه می نمایند و مشاهدات و گفتگوهای خود با اعضای خانواده را در فرم های مخصوص یادداشت می کنند. سعی ما در این تحقیق  آنست که به هیچ وجه همسایگان از تحقیق با خبر نشوند و کرامت خانواده ها تا حد امکان محفوظ بماند. 

مرحله چهارم    تشکیل کمیته داوران

این کمیته از مددکار داخلی، مددکاران بیرونی و یکی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است

مرحله پنجم   طرح در جلسه هیئت مدیره

رأی نهایی برای تأیید هر نوع خدمات به خانواده معرفی و تحقیق شده، توسط هیئت مدیره صادر می شود.

مرحله ششم  ارتباط با خانواده ها

رسیدگی دائمی به اوضاع مالی و معنوی خانواده ها بر عهده گروه مددکاری خیریه است و هرگونه درخواست و نیاز جدید خانواده تحت پوشش و آرزوی کودکان از طریق واحد مددکاری بررسی و در حد توان خیریه تأمین می شود . پخش و توزیع اقلام و کمک های غیر نقدی اهدایی به موسسه مانند پوشاک، لوازم خانگی و ... توسط واحد مددکاری انجام می گردد. 

 واحد سلامت و درمان

این واحد در جهت ارتقا سطح فرهنگ و بهداشت و درمان و کمک هزینه های درمانی و دارویی خانواده های تحت پوشش فعالیت می کند.

 واحد ازدواج و جهیزیه

این واحد در جهت حمایت از امر ازدواج به برگزاری جلسات مشاوره قبل و بعد از ازدواج برای مددجویان و سپس تهیه جهیزیه برای دختران تحت پوشش، اقدام می نماید.