0
اهدای کیک ازدواج
توزیع کیک و تنقلات بین خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه مهر

اهدای کیک ازدواج یک زوج جوان

توزیع کیک و تنقلات بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

بین تکرار مکررات زندگی، کمتر حسی پیدا میشه که حال خوب به همراه داشته باشه.
شاهد اشک شوق دیگران بودن، لذت بخش ترین حسی هست که میشه تجربه کرد. 
لذت بخش تر اینه که خودمون توی ساختن اون حس خوب شریک باشیم. 

اهدای کیک ازدواج یک زوج جوان و توزیع آن به همراه تنقلات بین 13 خانوار از مددجویان تحت پوشش خیریه مهر مورخ 1399/05/21 روز سه شنبه 

الهی آرامش، خوشبختی، سلامتی مهمون همیشگی زندگیتون باشد. 

لقمه مهربانی
قدمی دیگر در طرح لقمه مهربانی