0
لقمه مهربانی
قدمی دیگر در طرح لقمه مهربانی

طرح #لقمه_مهربانی

قدمی دیگر در طرح #لقمه_مهربانی

آرام و سبک بار پر می کشند...

اوج می گیرند...

و آسمان را زیبایی می بخشند...

پرندگان مهربانی را می گویم، چقدر هوا شرجی طراوت است...

چقدر باغ دل‌ها شکوفاست که اینگونه عطر عشق در هوا پراکنده است...le_hear


توزیع 216 پرس غذای گرم و 30 کیلو آلو بین خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه مهر روز جمعه مورخ 1399/05/17

با تشکر از خیر عزیز 

سبدکالا
توزیع سبدکالا بین مددجویان تحت پوشش و نیازمندان روستاهای اطراف اصفهان