0
عید قربان مبارک

 

عید قربان، عیدی مبارک در راه است…
و ما عجیب دلمان هوای دیدن لبخندی عمیق و پر عزت هرچند کوتاه کرده است! وقتی با دستان بخشنده ی شما  گوشت قربانی را در سفره ی فقیر و یا یتیمی محروم میگذاریم🌹

💜خیرین عزیز و مهربان بیایید امسال گوسفند قربانی مان را نذر خانه ی دل ایتام و فقرا کنیم که بی شک خانه خداست!

💜ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان، موسسه خیریه مهر آمادگی دریافت نذورات (وجه نقد قربانی گوسفند یا گوشت قربانی) شما خیرین عزیز را دارد. 
سازمان یار• متن و تصویر
توزیع پیاز
توزیع پیاز و حصیر و گوشت بین مددجویان تحت پوشش