0
توزیع پیاز
توزیع پیاز و حصیر و گوشت بین مددجویان تحت پوشش

توزیع پیاز

توزیع پیاز و حصیر و گوشت بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

هرجا قلبی مهربان در حال تپیدن است 

درآنجا بهشتی زیبا در حال روییدن است

توزیع 2 تن پیاز، 40 عدد حصیر و 50 کیلو گوشت بین 110 خانوار از مددجویان تحت پوشش خیریه مهر، 90 خانوار از کارگران و نیازمندان حومه ارزنان و روستاهای اطراف اصفهان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 25 و 26 ام تیرماه سال 1399

با تشکر و سپاس فراوان از خیرین گرامی و پرسنل محترم خیریه مهر

توزیع سبدکالا
توزیع سبدکالا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر