0
جشن تولد
برگزاری جشن تولد برای کودکان متولد زمستان و بهار خیریه مهر

جشن تولد

برگزاری جشن تولد برای کودکان متولد زمستان و بهار

همیشه پیدا کردن بهانه برای اینکه دل کسی را شاد کرد سخت نیست...

گاهی اگر با حوصله و دقت به اطرافمون نگاه کنیم به نتیجه‌های خوبی می‌رسیم...

وقتی به بعضی چشم‌ها نگاه میکنی خودشون همه چیز رو رو می‌کنند مثل چشمهای معصوم بچه هایی که به دلیل بحران‌های اجتماعی یا خانوادگی کم برخوردارن...

ولی وقتی به چشمانشون نگاه کنی و از جشن تولد حرف بزنی انگار چشمانشون فریاد میزنن که آرزوی فوت کردن شمع تولد براشون دست نیافتنی است...

اما نمیدونن که هنوز قلب‌هایی هست که به عشق مهربونی و شاد کردن دیگران میتپه...

هنوز نفس‌هایی هست که با هر دم و بازدمی دنیا رو پر از عطر یاس میکنه...

هنوز پروانه‌های یاسی مردانگی به دور گل‌های پونه‌ای که در معرض طوفان حوادث هستند پرواز میکنن تا عطر بابونه برای همیشه دنیایشان را معطر کنه..

آری از حامیان مهربانی که جشن تولد را بهانه کردن تا آرزویی کوچک از یتیمان نیازمند را برآورده کنند، سخن می‌گوییم

ما خادمین موسسه مهر ایتام دست تک تک حامیان و پدران معنوی خانواده مهر را با افتخار بوسه می‌زنیم و امیدواریم هر لحظه شاهد شکفته شدن یاس‌های مهر این عزیزان باشیم.


برگزاری جشن تولد برای کودکان موسسه خیریه مهر که متولد زمستان و بهار بوده اند، در روز پنج شنبه مورخ 1399/03/22 در محل تالار شادی ها

با تشکر از :

  • حامیان و خیرین گرامی که همیشه و در همه حال همراه ما بوده اند.

  • مدیریت محترم تالار شادی‌ها

  • جناب آقای کردگاری و گروه موسیقی خوبشان

  • گروه باران سبز که فضای پرهیجان و شادی را برای کودکان فراهم آوردند.

  • پرسنل محترم خیریه مهر

توزیع سبدکالا
توزیع سبدکالا بین نیازمندان روستاهای اطراف اصفهان