0
توزیع سبدکالا
توزیع سبدکالا بین نیازمندان روستاهای اطراف اصفهان

توزیع سبدکالا

توزیع سبدکالا بین نیازمندان روستاهای اطراف اصفهان

هنوز قلب ها برای هم می تپند...

 هنوز مهربانی هست...

هنوز مردم گاهی آرامند...

از پس آمدن ها، رفتن ها ،بودن و نبودن ها، گرفتاری ها، هنوز مهربانی عادی نشده و مفهوم دارد...

هنوز پاسخ لبخند لبخند است و هنوز در روزگارمان پاسخ چشم های مهربان دست های برآورده به یاری اند...

هنوز می شود خندید و می توان حضور خدا را در بین رفت و آمد پرشتاب مردم تماشا کرد.


توزیع سبد کالا بین تعدادی از خانواده های نیازمند روستاهای مزرعه عرب و نیک آباد، روز پنج شنبه مورخ 1399/03/01 به تعداد 25 خانوار که هر پک شامل اقلام زیر می باشد: 

 • برنج 3 کیلو 

 • گوشت گوسفند 1 کیلو 

 • مرغ 1 عدد 

 • سوسیس نیم کیلو 

 • خرما 1 بسته

 • روغن 1.5 لیتری 1 عدد 

 • رب 800 گرمی 1 عدد

 • چای نیم کیلویی 1 عدد 

 • قند نیم کیلو 

 • ماکارونی 1 عدد 

 • سویا 1 بسته 

 • عدس نیم کیلو 

 • پودر دارچین 2 بسته

 • مایع ضدعفونی 1 عدد 

 • ماسک 4 عدد

 • دستمال کاغذی 2 بسته

توزیع سبدکالا
توزیع سبدکالا ماه رمضان مددجویان تحت پوشش