0
لقمه مهربانی
توزیع افطاری بین نیازمندان شهر اصفهان

لقمه مهربانی

توزیع افطاری بین نیازمندان شهر اصفهان

امام علی علیه السلام: 

إنَّ أَحبَّ المؤمنینَ إلی اللهِ مَن أعانَ المؤمِن الفقیرَ مِن الفقرِ فی دُنیاهُ و معاشِهِ

محبوبترین مؤمن نزد خداوند؛ کسی است که مؤمن فقیری را، در تنگدستی دنیا و گذران زندگی، یاری رساند. 

تحف العقول؛ ص 376

توزیع 250 پرس غذای افطاری بین نیازمندان شهر اصفهان ( منطقه حصه) در تاریخ 5 شنبه مورخ 1399.02.25

با تشکر از خیرین بزرگوار و پرسنل محترم 

شهادت جانسوز مولای متقین علی ابن ابیطالب تسلیت باد