0
افطاری
توزیع افطاری بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

افطاری

توزیع افطاری بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

" مهربانی " منطقی ترین گفت وگوی زندگیست ....

توزیع 150 پرس افطاری بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر روز یکشنبه مورخ 1399/02/21 

با تشکر از خیرین محترم که در این روزهای عزیز ماه مبارک رمضان، به یاد نیازمندان بودند...

بسته حمایتی
توزیع بسته حمایتی بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر