0
جشن سالروز تاسیس

جشن اولین سالگرد تاسیس

اولین سالگرد تاسیس موسسه خیریه مهر

اینجا تولد است تولد یک انسان نه شاید تولد هزار هزار انسانی که نیازمند نه، ولی نعمتمان بودند در این یک سال 

و ما پروانه هایی که به گرد شمع وجودشان سوختیم تا گل های امیدشان گلستان کنند دنیای پر شده از خار و خس را 

اما گفتنی تر از هر چیز باید نام برد از واژه حامی 

آنان که با مهرشان  پاکی نیتشان هم‌قدم با ما روزها و ماه ها را سپری کردند و از دسترنجشان بر سفره پهن شده اما خالیمان گذاشتند تا برای گام برداشتن رمق بگیریم
و سوی چراغمان تا سالهای دراز روشن بماند از امید از مردانگی از مهربانی و غیرت 

آنان که ندیده اما با اعتقاد و اطمینان دست های دراز شده امان را بهر یاری گرفتند به امید اینکه امانت دار خوبی خاهیم بود برایشان 

با خود مرور میکنم اشکها، لبخندها، گله ها، رضایت ها و گاه افتاده ای که بلند شد و قامت خمیده اش را راست کرد و برای زندگی اش قدمی برداشت 

یلدای غمشان را به یلدای امید تبدیل کردیم و با شادی اشان شاد شدیم. 

سفره های پر از حسرت را پر از روزی حلال کریم و لباس ها و کفش های مندرسشان را به زیباترین شکل آراستیم در فصلی که طبیعت لباس تنش را عوض کرد 

اشک چشم بیمارش را پاک کردیم ...  تن رنجورش را به دعایی و امیدی و دارویی مرحم گذاشتیم ... 

روز اول مدرسه اش را با کیف و دفتر و لباس نو رایش بهترین خاطره کردیم و این همه اولین قدم در اولین سال تولدش بود که با مهربانی حامیان و خیرین عزیز برداشتیم 

میخواهیم اولین شمع تولد را فوت کنیم اما جای تک تک حامیان و خیرین را خالی می کنیم 

اولین آرزوی اولین تولد این نوزاد یکساله را سلامتی، موفقیت و شادی برای این همراهان یکساله خواهیم داشت
و آرزویمان این است که جشن خود کفایی و بی نیازی برای همه مددجویان سرزمینمان بگیریم به همت همه فرشتگان زمینی این مرز و بوم 

یک سالگیت مبارک موسسه مهر ایتام 

بسته بندی سبدکالا
بسته بندی سبدکالا فروردین ماه توسط پرسنل محترم خیریه مهر