0
توزیع شیرینی
توزیع شیرینی، مرغ و گوشت درب منازل نیازمندان شهر اصفهان

توزیع گوشت، مرغ و شیرینی

توزیع گوشت، مرغ و شیرینی بین نیازمندان شهر اصفهان

خوشبختیِ دیگران
از خوشبختیِ تو کم نمی کند
ثروت آنان،
رزقِ تو را کم نمی کند
و صحتِ آنان هرگز
نمی گیرد سلامتی تو را..
پس مهربان باش
و آرزو کن برایِ دیگران
آنچہ را که
آرزو می کنی برایِ خودت...

توزیع ۳۵ کیلو گوشت،۲۰ کیلو مرغ و ۴۰ جعبه شیرینی بین خانواده های نیازمند شهر اصفهان، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۸🌺

الهی شکر

ماسال ۹۸را با خیالی راحت به پایان می رسانیم

از این جهت،مهربانانم، دوستان، همکاران و هیئت مدیره محترم موسسه مهر و حامیان گرامی به نگاه مهربان خدا میسپاریمتان
توزیع گل و شیرینی
توزیع گل و شیرینی بین مددجویان تحت پوشش