0
توزیع البسه کودکان
توزیع البسه شب عید کودکان تحت پوشش

توزیع البسه شب عید

توزیع البسه شب عید کودکان درب منازل مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

در خونه ها تک به تک زده میشد و وقتی باز میشد کیسه های یاسی رنگِ پر از مهربونی، چشمانِ کودک چشم انتظار رو براق میکرد💜

💜توزیع لباسهای عید کودکان تحت پوشش خیریه مهر در درب منازل مددجویان، توسط پرسنل مهربان به دلیل تجمع نکردن و در امان ماندن مددجویان از ویروس کرونا روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 20 و 21 /1398/12

نگاه مهربان خدا بدرقه راهتان باد....

توزیع سبد کالا
توزیع سبد کالا شب عید درب منازل مددجویان تحت پوشش