0
توزیع جوجه
توزیع پک جوجه بین مددجویان و نیازمندان شهر اصفهان

توزیع جوجه

توزیع جوجه و گوشت بین مددجویان تحت پوشش و خانواده های نیازمند

 هر فرد با مهرش است که می تواند دل های تاریک را روشن کند زیرا بدون شک او نیز پاسخ مهربانی را خواهد داد و زندگی پر از آرامش و عشق در قلب ها جاری خواهد گشت...

توزیع 140 پک مواد پروتئینی شامل : 2.5 الی 3 کیلوگرم جوجه آماده و 1 کیلوگرم گوشت گرم بین مددجویان تحت پوشش و خانواده های نیازمند 

 با تشکر از خیرین محترم

با تشکر از پرسنل محترم خیریه مهر که در بسته بندی و توزیع مواد پروتئینی ما را همراهی کردند. 

سبد کالا
توزیع سبد کالا بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر