0
ماهی شیر
توزیع ماهی شیر بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

ماهی شیر

توزیع ماهی شیر بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

توزیع 50 کیلو (31 عدد ) ماهی شیر، بین 17 خانوار تحت پوشش موسسه خیریه مهر، روز سه شنبه در تاریخ 1398/10/17 

 با سپاس فراوان از حامی بزرگوار 

توزیع گوشت
توزیع گوشت و تخم مرغ بین مددجویان تحت پویشش خیریه مهر