0
توزیع پک یلدا
توزیع تعدادی پک برای شب یلدا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

توزیع پک یلدا

تزیع تعدادی پک برای شب یلدا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

یلدا شبی است که در آن انار محبت دانه می شود و سرخی عشق و عاطفه، انار کاسه های لبریز از شوق ما

شبی که طراوت هندوانه های تازه تابستان به سرمای دستان زمستان هدیه می شود و داغی نگاه های زیبای بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج می گیرد و بالا می رود.

یلدا مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری، سر مشق خبی هایمان بوده اند یلدا مجالی برای من، مجالی برای تو، تا همگی، لحظه های شیرین را با هم تقسیم کنیم. 

تعدادی پک شامل: هندوانه، آناناس، آجیل، انار، به، خرمالو، خرما و شیرینی برای شب یلدا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر در تاریخ 1398/09/30 توزیع گردید. 

با تشکر فراوان از خیر بزرگوار

جشن یلدا
برگزاری جشن یلدا در منزل مددجو