0
جشن یلدا
برگزاری جشن یلدا در منزل مددجو

جشن یلدا

برگزاری جشن یلدا در منزل مددجو موسسه خیریه مهر

اگرچه پاییز برگ ریزان است و رنگارنگی برگ ها، اما چه زیباست قتی با آخرین قدم هایش به ما می گوید که... 

می شود یکرنگ بود...

می شود زلال و سفید بود چون برف زمستانی...

و چه خوش خداحافظی است این پاییز....

وقتی گامهایمان یکی شد و دست هایمان در هم گره خورد به بهانه آخرین شب میزبانی که برای پاییز بودیم ....

پاییز به ما گفت: 

مهربانی سخت نیست...

شاد کردن مشکل نیست ...

وقتی تصمیم می گیریم بر نذر مهربانی، بر نذر شاد کردن بیمارانی که پای، پای کویشان بیمار است اما نگاهشان منتظر .... 

و به شکرانه سلامتی، نذر مهربانی و عشق کردیم لحظاتی را برایشان شادی آفریدیم. 

به پشتوانه کمک حامیان و خیرین موسسه خیریه مهر، جشن یلدا در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/27 در منزل دو خواهر دست داشتنی که یکی از خواهران معلول ذهنی و یکی به دلیل بیماری ام اس تانایی جسمی خود را از دست داده است، برگزار شد. 

 با تشکر از پرسنل عزیز که یک روز به یاد ماندنی را به ارمغان گذاشتند. 

تهیه و آماده سازی لوازم جشن یلدا