0
تهیه و آماده سازی لوازم جشن یلدا

تهیه و آماده سازی لوازم جشن یلدا

شب یلدا یکی از گرم ترین شب های سرد پاییز، از باستان تاکنون فرصتی بوده برای چله و چله نشینی، برای مهرورزی 

باری دیگر دست به دست هم داده و یلدا را بهانه ای می سازیم به امید آن که لبخندی بر لبان کودکان نیازمند بنشانیم. 

خیریه مهر در نظر دارد روز جمعه مورخ 1398/09/22 برای کودکان تحت پوشش موسسه، جشن یلدا و جشن تولد برگزار نماید. 

به لطف شما خیرین نیکوکار و کمک پرسنل زحمتکش موسسه خیریه مهر، کاپشن، میوه (موز، پرتقال، سیب، نارنگی) و شکلات خریداری و بسته بندی شد. 

جشن یلدا
برای مددجویان تحت پوشش خیریه مهر