0
اهدای لوازم منزل
اهدای یک دست مبلمان دست دوم به مددجوی تحت پوشش

اهدای لوازم منزل

اهدای یک دست مبل دست دوم به مددجوی تحت پوشش موسسه خیریه مهر

یکی از اقدامات مثبتی که از طرف خیرین نیکوکار انجام می گیرد، هدای لوازم منزل به دست نیازمندان تحت پوشش می باشد. 

خدا را شاکریم که با کمک خیر بزرگوار، توانستیم یک دست مبل دست دوم را  در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/15 به دست مددجوی تحت پوشش خیریه مهر برسانیم و بار دیگر لبخند را بر لبان کودکان این خانواده بنشانیم. 


خانه بازی
اردوی تفریحی کودکان تحت پوشش خیریه مهر به خانه بازی