0
خانه بازی
اردوی تفریحی کودکان تحت پوشش خیریه مهر به خانه بازی

اردوی تفریحی خانه بازی

اردوی تفریحی کودکان تحت پوشش خیریه مهر به خانه بازی

خانه بازی با هدف ایجاد محیطی شاد و دلپذیر و مناسب با روحیه کودکان تاسیس گردیده است. این مراکز دارای امکاناتی همچون نگهداری کودک شما همراه با آموزش نقاشی و خلاقیت، اتاق بازی های فکری، پارک بازی می باشند. 

بازی کردن کودکان در محیط بیرون و در این مراکز، باعث تقویت خلاقیت، تشکیل مهارت های اجتماعی، یادگیری عالی، توسعه شخصیت کودک شماو ... خواهد شد. 

خدا را شاکریم که توانستیم با کمک و حمایت سرکار خانم شریف، مدیریت محترم خانه بازی واقع در خیابان پروین، اردوی یک روزه به خانه بازی برای کودکان تحت پوشش موسسه خیریه مهر در تاریخ پنج شنبه 1398/08/09، برگزار نماییم. 

با سپاس فراوان از مدیریت و کارکنان خانه بازی که بار دیگر لبخند را بر لبان این کودکان نشاندند.

#لقمه_مهربانی
توزیع غذا بین نیازمندان شهر اصفهان