0
#لقمه_مهربانی
توزیع غذای نذری بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

#لقمه_مهربانی

توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

توزیع غذا به تعداد 60 پرس بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر، در روز پنج شنبه مورخ 1398/08/02

با تشکر از خیر بزرگوار 

سبد کالا
توزیع سبد کالا بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر