0
#لقمه_مهربانی
توزیع غذای نذری بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

#لقمه_مهربانی

توزیع غذای نذری بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

با عنایت خداوند متعال و کمک خیرین بزرگوار توانستیم قدم های زیادی در کمپین #لقمه_مهربانی برداریم. 

توزیع غذای نذری بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر، روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 

#لقمه_مهربانی
توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر