0
اهدای لوازم منزل
اهدای یک عدد بوفه به مددجوی تحت پوشش موسسه خیریه مهر

اهدای اثاثیه منزل

اهدای یک عدد بوفه به مددجوی تحت پوشش موسسه خیریه مهر

با تشکر از حامی گرامی 

شناسایی دانش آموزان نیازمند
مراجعه به روستای نصر آباد و شناسایی دانش آموزان نیازمند