0
شناسایی دانش آموزان نیازمند
مراجعه به روستای نصر آباد و شناسایی دانش آموزان نیازمند

شناسایی دانش آموزان نیازمند

مراجعه به مدارس روستای پیکان و نصرآباد جهت شناسایی دانش آموزان نیازمند

طی گفتگو و مراجعه مدیر عامل محترم موسسه خیریه مهر، خانم مطلب زاده، با مدیران مدارس روستای نصرآباد و پیکان دانش آموزان نیازمند شناسایی شدند و تعدادی پک لوازم التحریر به دانش آموزان اهدا شد. 

هم چنین در راستای حمایت و بهبودی شرایط این دانش آموزان، گفتگویی با امام جمعه محترم، شهردار محترم و بخشدار محترم روستای نصرآباد صورت گرفت. 

پس از گفتگو با مدیران مسئول، با همکاری آقای محمدی، مدیر مدرسه نور، و سه تن خیرین بزرگوار، تعدادی سبد کالا نیز بین نیازمندان روستای نصر آباد توزیع گردید. 

توزیع لوازم التحریر
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند روستای نصرآباد و پیکان