0
توزیع لوازم التحریر
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند روستای نصرآباد و پیکان

توزیع لوازم التحریر

توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان روستای نصرآباد و پیکان

مهر را دوست دارم ..

لبخند کیف و کتاب و کاغذ را دوست دارم ..

مشروط بر آن که همه فرزندان این خاک بتوانند این حس خوب را تجربه کنند.. 

موسسه خیریه مهر با حمایت خیرین بزرگوار قدمی دیگر برداشت تا تعدادی از دانش آموزان نیازمند با خوشحالی و ذوق و امید برای یادگیری رهسپار مدرسه شوند. 

توزیع 97 پک لوازم التحریر و 15 عدد کیف بین دانش آموزان نیازمند در دبستان پسرانه شهید صالح واقع در روستای نصرآباد و دبستان پسرانه نور، دبیرستان دخترانه دوره اول و دوم نجمه، دبیرستان پسرانه دوره اول و دوم ناصحی و دبستان دخترانه زینب کبری واقع در روستای پیکان

موسسه خیریه مهر خدا را شاکر است و به نمایندگی از طرف دانش آموزان نیازمند دست بوس خیرین این موسسه می باشد. 

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
توزیع لوازم التحریر
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان روستای حسین آباد