0
آماده سازی لوازم التحریر
آماده سازی لوازم التحریر و کیف و کفش برای دانش آموزان تحت پوشش

آماده سازی لوازم التحریر

آماده سازی لوازم التحریر، کیف و کفش دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

مراحل نهایی خرید، بسته بندی و آماده سازی لوازم التحریر، کیف و کفش دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه مهر 

با تشکر از خیرین و همراهان همیشگی ما

توزیع لوازم التحریر
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان تحت پوشش