0
توزیع غذای نذری
توزیع غذای نذری بین مددجویان تحت پوشش

توزیع غذای نذری

توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش

همزمان با عاشورای حسینی (سه شنبه مورخ 1398/06/18)، بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر، غذا توزیع گردید. 

با تشکر از خیر گرامی

لقمه مهربانی
چهارمین قدم از طرح لقمه مهربانی برداشته شد.