0
لقمه مهربانی
چهارمین قدم از طرح لقمه مهربانی برداشته شد.

لقمه مهربانی

قدمی دیگر از لقمه مهربانی برداشته شد.

به کمک خیرین گرامی، توانستیم قدمی دیگر از طرح #لقمه_مهربانی را در تاریخ 1398/06/18 برداریم. 

170 پرس غذای گرم در ساعت 1:30 الی 3:30 بامداد بین نیازمندان سطح شهر اصفهان توزیع گردید. 

با تشکر از همراهی شما عزیزان

لقمه مهربانی
سومین قدم از طرح لقمه مهربانی برداشته شد.