0
توزیع غذای نذری
در راستای طرح لقمه مهربانی

توزیع غذای نذری

در راستای طرح لقمه مهربانی

گرسنگی سهم هیچکس نیست تا مهربانی هست...

در راستای طرح #لقمه_مهربانی، غذا بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر و تعدادی از نیازمندان شهر اصفهان در تاریخ شنبه مورخ 1398/06/16 از ساعت 20 الی 22 توزیع گردید. 

با تشکر از خیر گرامی که در این راه ما را همراهی کردند. 

خرید کفش
دومین مرحله خرید کفش در راستای طرح مدرسه مهر