0
خرید کفش
دومین مرحله خرید کفش در راستای طرح مدرسه مهر

خرید کفش

دومین مرحله خرید کفش برای مددجویان تحت پوشش در راستای طرح مدرسه مهر

در راستای طرح مدرسه مهر، دومین مرحله خرید کفش برای دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه مهر توسط حامی ارجمند به انجام رسید. 

با سپاس فراوان از حامی گرامی 

خرید کفش
مرحله اول خرید کفش برای دانش آموزان تحت پوشش