0
خرید کفش
مرحله اول خرید کفش برای دانش آموزان تحت پوشش

خرید کفش

مرحله اول خرید کفش برای دانش آموزان تحت پوشش در راستای طرح مدرسه مهر

 در راستای طرح مدرسه مهر، مرحله اول خرید کفش برای 4 دانش آموز تحت پوشش موسسه خیریه مهر از پاساژ افتخار به انجام رسید.

با تشکر از خیر ارجمند

توزیع غذای نذری
توزیع غذای نذری در روز اول محرم