0
توزیع غذای نذری
توزیع غذای نذری در روز اول محرم

توزیع غذای نذری 

توزیع غذانذری بین مددجویان تحت پوشش در روز اول ماه محرم 98

توزیع غذای نذری در روز اول ماه محرم 1398 بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر 

با تشکر فراوان از خیر گرامی، نذرتان قبول 

جشن تولد
یک جشن، یک دنیا مهر و شادی