0
دومین قدم لقمه مهربانی
توزیع غذا

دومین قدم طرح لقمه مهربانی برداشته شد.

دومین قدم از طرح #لقمه_مهربانی با همکاری و همراهی مدیریت هیئت امیرالمومنین در روز چهارشنبه مورخ 1398.05.30 برداشته شد. 

غذا بین نیازمندان محله 24 متری زینبیه توسط همکار عزیزمان توزیع گردید. 

اطعام غدیر
توزیع 200 پرس غذا در روز عید غدیر