0
برنامه تفریحی استخر
اولین برنامه تفریحی استخر موسسه خیریه مهر برگزار شد.

اولین برنامه تفریحی - ورزشی (استخر) موسسه خیریه مهر برگزار شد.

برنامه تفریحی - ورزشی تعدادی از مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

با تشکر از خیر گرامی که با تهیه بلیط استخر در امر خداپسندانه، خانواده بزرگ مهر را یاری کردند و شادی را بر لبان تعدادی مددجویان نشاندند.

سازمان یار• متن و تصویر
توزیع زردآلو
توزیع زردآلو بین مددجویان تحت پوشش