0
خرید تغذیه مدرسه به انتخاب کودک مهرجو
ویژه روز جهانی کودک 1402خرید تغذیه مدرسه به انتخاب دانش آموز مورخ 1402/07/20

 
 
 
خرید، بسته بندی، توزیع لوازم تحریر ، کیف، کفش ، نان و الویه  ویژه سال تحصیلی 1402/1403
کودکانی همه اُمید اُمید به فرداهای روشن چشم به راهِ قلبی مهربان... کاش دستی باشیم که روزنه های نور را در دل تاریکی نقش میزند. شاید امروز، آرزویی نیلوفری فردایمان را روشن کند... خرید ، بسته بندی و توزیع کیف و کفش، بسته های لوازم تحریر (ویژه مقاطع پیش دبستانی، گروه اول تا سوم ابتدایی،چهارم تا ششم ابتدایی، هفتم تا نهم و دهم تادوازدهم ). همچنین توزیع نان و الویه بین دانش آموزان مهرجوی شهر اصفهان. به مدد حامیان عزیزی که به صورت نقدی و غیر نقدی در تهیه این اقلام حمایت داشتند ، با تشکر از پرسنل مهربان خیریه مهر این راه ادامه دارد...