0
صحبت های مدیر عامل مجموعه خیریه مأوای همدلی و روشنی ایتام مهر به مناسبت توزیع جهیزیه

 
 

گوشه ای از تلاش های مجموعه خیریه مهر بابت خرید و بسته بندی سبد کالا خرداد 1402