0
خرید و بسته بندی و توزیع بیش از 180بسته ارزاق یلدایی 1402
شب یلدا  بهانه ای برای مهربان بودن

 
 

اهدای لوازم تحریر به دانش آموزان مناطق روستایی مهر ماه1402
شناسایی دانش آموزان نیازمند مناطق محروم روستایی و اهدای لوازم تحریر ، کیف و کفش و خرید فرم مدرسه به بیش از یکصد دانشآموز با بررسی و تعامل با اداره آموزش پرورش کل استان و ده ها مدرسه در سفر های متوالی به این مناطق