0
اولین قدم طرح لقمه مهربانی
توزیع غذا

اولین قدم طرح لقمه مهربانی برداشته شد.

گرسنگی سهم هیچ کس نیست تا مهربانی هست.....

اولین قدم طرح لقمه مهربانی به کمک خیرین گرامی برداشته شد. ایشان غذاهای دست نخورده از عروسی دخترشان را تقدیم به نیازمندان کردند.

 از اینکه در این راه خدا پسندانه همراه موسسه خیریه مهر بوده اید، بسیار قدردان و سپاسگزاریم.

   


توزیع البسه
توزیع البسه، عروسک و صندل بین مددجویان تحت پوشش