0
توزیع البسه
توزیع البسه، عروسک و صندل بین مددجویان تحت پوشش

توزیع پوشاک

توزیع البسه، صندل دخترانه و عروسک بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر .    با تشکر از کمک خیرین گرامی 

توزیع تخم مرغ
توزیع تخم مرغ بین مددجویان تحت پوشش