0
جشن تولد متولدین دی ماه
تقویم دل مننسبتی با تقویم های جهان ندارد...میان برگ ریزان خزانوسط چله زمستان هممیبینی نوشته اند بهار!آن لحظه که تو خندیدی💜تولدت مبارک🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🥳برگزاری جشن تولد ۶نفر از کودکان مهرجو متولد دی ماه در روز دوشنبه۱۴۰۰/۱۰/۰۶💜با تشکر از حمایت خیرین عزیز💜