0
اهدای لباس گرم و پک یلدا در روستا
یلدا، مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری، سرمشق خوبی‌هایمان بوده‌اند و امروز بر روی طاقچه عادت‌هایمان غبار می‌گیرند.🌸🌸🌸🌸🌸🌸اهدای ۲۴دست لباس گرمو توزیع ۶۰ پک یلدا شامل۲کیلو سیب🍎۲کیلو پرتقال🍊۲کیلو انار🤩۱کیلو خیار🥒۱کیلو لیمو شیرین🍋۱عدد نارگیل🥥۱عدد هندوانه🍉آجیل🥔🌰۱بسته پفیلا🍿۱بسته برنجک و گندمک🍚۱عدد مرغ🐓بین مددجویان روستا

 
 

بسته بندی و توزیع پک یلدایی و اهدای لباس گرم
1یلداست...خورشیدِ فردا کمی در تأخیر است؛ که امشب را در طولانی ترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و هم‎دلی. یاد کنیم از پرواز های گذشته، از سفرهای تعالی، معجزات مکرر عمر. یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمتی است فرار.🌸🌸🌸🌸🌸🌸اهدای لباس گرم🎁🛍 و بسته بندی ۱۶۰ پک یلدا و توزیع ۱۰۰پک یلدا بین مهرجویان شهر اصفهان۲کیلو سیب🍎۲کیلو پرتقال🍊۲کیلو انار🤩۱کیلو خیار🥒۱کیلو لیمو شیرین🍋۱عدد نارگیل🥥۱عدد هندوانه🍉آجیل🌰🥜۱بسته پفیلا🍿۱بسته برنجک و گندمک🍚۱عدد مرغ🐔