0
بسته بندی و توزیع پک یلدایی و اهدای لباس گرم
1یلداست...خورشیدِ فردا کمی در تأخیر است؛ که امشب را در طولانی ترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و هم‎دلی. یاد کنیم از پرواز های گذشته، از سفرهای تعالی، معجزات مکرر عمر. یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمتی است فرار.🌸🌸🌸🌸🌸🌸اهدای لباس گرم🎁🛍 و بسته بندی ۱۶۰ پک یلدا و توزیع ۱۰۰پک یلدا بین مهرجویان شهر اصفهان۲کیلو سیب🍎۲کیلو پرتقال🍊۲کیلو انار🤩۱کیلو خیار🥒۱کیلو لیمو شیرین🍋۱عدد نارگیل🥥۱عدد هندوانه🍉آجیل🌰🥜۱بسته پفیلا🍿۱بسته برنجک و گندمک🍚۱عدد مرغ🐔

 
 

جلسه توانمند سازی زنان
💜زن ها سلیقه های خوبی دارند...نقاش های خوبی هستند...درد را در زیباترین شکل اش می کشند ولی ادعا نمی کنند.💜💜 جلسه ی توجیهی برای شناخت توانمندی ها و اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار💜در مورخ 1400/09/08 در موسسه خیریه مهر برگزار شد.✔شماره کارت و شماره حساب خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب.پل ۲۵ آبان.نبش کوچه مهرآبادنو_خیریه مهر✔سایت:http://www.mehr-ngo.ir🌸سهم شما در این کار خیر، می تواند انتشار آن باشد!شما هم سهیم باشید.