0
خرید و بسته بندی و توزیع سبدکالا بهمن ماه1402

 
 

توزیع پک یلدا و سبد کالا بین مددجویان روستایی1402
توزیع سبدکالا یلدا ویژه مددجویان روستایی بین16 روستای از روستاهای توابع اصفهان