0
توزیع پک یلدا و سبد کالا بین مددجویان روستایی1402
توزیع سبدکالا یلدا ویژه مددجویان روستایی بین16 روستای از روستاهای توابع اصفهان

 
 

اهدای کارت هدیه به مادران سرپرست خانوار ویژه روز مادر1402
بران شدیم تا در این روز با اهدای هدیه ای ناقابل از زحمات این عزیزان تقدیر کوچکی بعمل بیاوریم