0
بسته بندی و توزیع سبدکالا مهر ماه 1402
در خزان به زردی نشسته، بیایید سردی را ز مهرش با مهربانی‌هایمان بزداییم. تا نودرختانِ نشسته در انتظار شکوفه مهر، بهاری شوند و ببالند با گرمای خورشید قلب‌های مهربان. توزیع سبدکالای مهر ماه به مدد شما حامیان بزرگوار ...با تشکر از پرسنل مهربان خیریه مهر شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام: ۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱ شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱

 
 

بسته بندی و توزیع سبدکالا مرداد 1402
هم اشک میریزند!و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند…!هم سفره می اندازند!هم نان از سفره کسی نمیبرند..!آنوقت با افتخار میگویند:یاحسین بسته بندی و توزیع سبد کالای ویژه ماه محرم بین مهر جویان عزیز یکشنبه۸مردادماه۱۴۰۲ با تشکر از حامیان عزیزمان و پرسنل مهربان خیریه مهر شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱