0
بسته بندی و توزیع سبدکالا مرداد 1402
هم اشک میریزند!و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند…!هم سفره می اندازند!هم نان از سفره کسی نمیبرند..!آنوقت با افتخار میگویند:یاحسین بسته بندی و توزیع سبد کالای ویژه ماه محرم بین مهر جویان عزیز یکشنبه۸مردادماه۱۴۰۲ با تشکر از حامیان عزیزمان و پرسنل مهربان خیریه مهر شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱

 
 

توزیع گوشت گرم و غذا ی گرم در تاسوعا و عاشورای حسینی مرداد1402
بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله بیایید در ماه محرم اگر زنجیر میزنیم قبل از آن زنجیر غفلت از پای خود باز کرده باشیم. اگر که سینه میزنیم قبل از آن سینه دردمندی را از غم و آه پاک کرده باشیم. خوب است اگر اشکی میریزیم قبل از آن اشک از چهره ی مظلومی پاک کرده باشیم # توزیع گوشت گرم بین مهرجویان عزیز در ظهر تاسوعای حسینی # توزیع غذا در شب تاسوعا، ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا بین مهرجویان عزیز و نیازمندان سطح شهر، با تشکر از حامیان عزیزمان و پرسنل مهربان خیریه مهر چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه مورخ ۴،۵و۶مرداد ماه ۱۴۰۲