0
اردوی زیارتی معنوی مشهد مقدس تیرماه 1402
امام رضا جان، گروهی از دلشکستگان را به امید نگاهت روانه حریمت کردیم، آمدند تا حرفهایی که نمیتوانند به زبان بیاورند در اشک چشمانشان ببینی... مولای من چه خوب میدانم که ضامن مهربان آهوها دست ردی به سینه بی پناه نخواهد زد.

 
 

جشن عید غدیر تیرماه 1402
جشن عید غدیر با پذیرایی غذای گرم، اولویه، آبمیوه، کیک،گوشت، مرغ و اهدای کارت هدیه  به عزیزان مددجو