0
گوشه ای از تلاش های مجموعه خیریه مهر بابت خرید و بسته بندی سبد کالا خرداد 1402

 
 
 
توزیع سبدکالا بین مهرجویان خرداد ماه 1402
به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام رضا ع بین مهرجویان موسسه مهر(مأوای همدلی و روشنی ایتام)