0
هدیه روز دختر1402
توزیع کارت هدیه و گل  و یک بسته گوشت به مناسبت روز دختر بین دختران عزیز مهرجو در روز 28اردیبهشت ماه 1402 به مدد خیرین گرانقدر
برگزاری ضیافت افطاری فروردین 1402
ماه دوست داشتنی خدا چقدر زیباتر و قشنگتر می شود وقتی ضیافت افطار مهمانی و همنشین سفره افطار مهرجویانی باشب که شاید به واسطه دلهای شکسته شان به خدا نزدیکترند.برگزاری ضیافت افطار سه شنبه 29فروردین 1402