0
خرید، بسته بندی، توزیع لوازم تحریر ، کیف، کفش ، نان و الویه  ویژه سال تحصیلی 1402/1403
کودکانی همه اُمید اُمید به فرداهای روشن چشم به راهِ قلبی مهربان... کاش دستی باشیم که روزنه های نور را در دل تاریکی نقش میزند. شاید امروز، آرزویی نیلوفری فردایمان را روشن کند... خرید ، بسته بندی و توزیع کیف و کفش، بسته های لوازم تحریر (ویژه مقاطع پیش دبستانی، گروه اول تا سوم ابتدایی،چهارم تا ششم ابتدایی، هفتم تا نهم و دهم تادوازدهم ). همچنین توزیع نان و الویه بین دانش آموزان مهرجوی شهر اصفهان. به مدد حامیان عزیزی که به صورت نقدی و غیر نقدی در تهیه این اقلام حمایت داشتند ، با تشکر از پرسنل مهربان خیریه مهر این راه ادامه دارد...

 
 

گوشه ای از تلاش ها جهت حمایت تحصیلی 1402/1402
کسی چه میداند... شاید همین نوقلمی که امروز دستان مهربان شما،قلم در دستان کوچکش مینهد، بتواند همان کسی باشد که دنیا را برای زیستن کودکانمان به جای بهتری تبدیل کند! از اواسط تابستانی که گذشت، واحد مددکاری موسسه خیریه مأوای همدلی و روشنی ایتام، درگیر نامه نگاری به آموزش و پرورش نواحی اصفهان جهت *تحصیل رایگان* دانش آموزان مددجوی عزیز و همچنین پرداخت *هزینه خرید کتاب* های درسی و *خرید لباس فرم مدرسه* این عزیزان بودند...که این امر با پیگیری های مداوم این واحد و حمایت های نقدی شما حامیان گرامی از بابت کمک هزینه های تحصیلی و آموزشی میسر گردید. شهریور ماه ۱۴۰۲ شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام: ۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱ شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳1