0
گوشه ای از تلاش ها جهت حمایت تحصیلی 1402/1402
کسی چه میداند... شاید همین نوقلمی که امروز دستان مهربان شما،قلم در دستان کوچکش مینهد، بتواند همان کسی باشد که دنیا را برای زیستن کودکانمان به جای بهتری تبدیل کند! از اواسط تابستانی که گذشت، واحد مددکاری موسسه خیریه مأوای همدلی و روشنی ایتام، درگیر نامه نگاری به آموزش و پرورش نواحی اصفهان جهت *تحصیل رایگان* دانش آموزان مددجوی عزیز و همچنین پرداخت *هزینه خرید کتاب* های درسی و *خرید لباس فرم مدرسه* این عزیزان بودند...که این امر با پیگیری های مداوم این واحد و حمایت های نقدی شما حامیان گرامی از بابت کمک هزینه های تحصیلی و آموزشی میسر گردید. شهریور ماه ۱۴۰۲ شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام: ۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱ شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳1

 
 

بسته بندی و توزیع سبدکالا مهر ماه 1402
در خزان به زردی نشسته، بیایید سردی را ز مهرش با مهربانی‌هایمان بزداییم. تا نودرختانِ نشسته در انتظار شکوفه مهر، بهاری شوند و ببالند با گرمای خورشید قلب‌های مهربان. توزیع سبدکالای مهر ماه به مدد شما حامیان بزرگوار ...با تشکر از پرسنل مهربان خیریه مهر شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام: ۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱ شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱